Koryu

Swiss Kendo + Iaido:Startseite/Schlagwort: Koryu

Uchida Ryu Tanjo Jutsu & Shinto Ryu Kenjustu Seminar mit René van Amersfoort Sensei, 22. & 23. Juni 2019, Bern

Uchida Ryu Tanjo Jutsu & Shinto Ryu Kenjustu Seminar mit René van Amersfoort Sensei, 22. & 23. Juni 2019, Bern2019-06-24T17:38:06+02:00

2019 Jodo Summer Seminar – ZNKR Seitei Jodo, Koryu Jodo, Uchida Ryu Tanjo Jutsu, Shinto Ryu Kenjutsu, with René van Amersfoort Sensei, 8th Dan Jodo Kyoshi

When:           Saturday 22nd June 2019, 09:00 [...]

2019 Jodo Summer Seminar – ZNKR Seitei Jodo, Koryu Jodo, Uchida Ryu Tanjo Jutsu, Shinto Ryu Kenjutsu, with René van Amersfoort Sensei, 8th Dan Jodo Kyoshi2019-04-21T16:58:03+02:00
Nach oben