Koryu

Swiss Kendo + Iaido:Startseite/Schlagwort: Koryu

Mudi Shinden Ryu iaido Seminar mit René van Amersfoort Sensei & Stefano Ferro Sensei, Bern, 06-07.05.23

Mudi Shinden Ryu iaido Seminar mit René van Amersfoort Sensei & Stefano Ferro Sensei, Bern, 06-07.05.232023-05-07T21:24:41+02:00

2022 Jodo Summer Seminar: ZNKR & Koryu Jodo, with René van Amersfoort Sensei, 8th Dan Jodo Kyoshi

When:  Saturday 25th June 2022, 09:30 – 17:00, Sunday 26th [...]

2022 Jodo Summer Seminar: ZNKR & Koryu Jodo, with René van Amersfoort Sensei, 8th Dan Jodo Kyoshi2022-04-09T15:04:06+02:00
Nach oben